آرشیو گذری بر ادبیات ایرانزمین


آرشیو گذری بر ادبیات ایرانزمین


گذری بر ادبیات ایرانزمین 7 گذری بر ادبیات ایرانزمین 6  گذری بر ادبیات ایرانزمین 5 گذری بر ادبیات ایرانزمین 4 گذری بر ادبیات ایرانزمین 3 گذری بر ادبیات ایرانزمین 2 گذری بر ادبیات ایرانزمین 1
  
گذری بر ادبیات ایرانزمین 14 گذری بر ادبیات  ایرانزمین 13 گذری بر ادبیات ایرانزمین 12 گذری بر ادبیات ایرانزمین 11 گذری بر ادبیات ایرانزمین 10 گذری بر ادبیات ایرانزمین 9
گذری بر ادبیات ایرانزمین 8
گذری بر ادبیات ایرانزمین 21 گذری بر ادبیات ایرانزمین 20 گذری بر ادبیات ایرانزمین 19 گذری بر ادبیات ایرانزمین 18 گذری بر ادبیات  ایرانزمین 17 گذری بر ادبیات  ایرانزمین 16
گذری بر ادبیات  ایرانزمین 15
گذری بر ادبیات ایرانزمین 28 گذری بر ادبیات ایرانزمین 27 گذری بر ادبیات ایرانزمین 26 گذری بر ادبیات ایرانزمین 25 گذری بر ادبیات ایرانزمین 24 گذری بر ادبیات ایرانزمین 23
گذری بر ادبیات ایرانزمین 22
گذری بر ادبیات ایرانزمین 35

ایام نوروزی و فصل زیبای بهار : باید از زردی  و خواریها  گذشت 

پیامهای  نوروزی
گذری بر ادبیات ایرانزمین 34

آمادگی برای نوروز و دگرگونی و خود سازی   

چهارشنبه سوری و سوزاندن حجاب اجباری

گذری بر ادبیات ایرانزمین 33
نمایش شرم اور 22 بهمن  - معرفی دانشمند نامدار و شاعر سکولار ما : شیخ بهایی 
گذری بر ادبیات ایرانزمین 32
نمایش شرم اور 22 بهمن  - معرفی دانشمند نامدار و شاعر سکولار ما : شیخ بهایی 
گذری بر ادبیات ایرانزمین 31

گذری بر دنیای جدایی و فراق از دید شاعران ما 

گذری بر ادبیات ایرانزمین 30

گریزی بردیدگاههای اساتید ایرانی درمورد فرهنگ ایرانی، و افکار قهقرایی و زن ستیز آخوند 

گذری بر ادبیات ایرانزمین 29
گذری بر ادبیات ایرانزمین 42
لغو برجام / شعر حافظ ازیک شنونده / دزدی از صندوق رفاه ملی / مومیایی رضا شاه
گذری بر ادبیات ایرانزمین 41
جدایی در ادبیات ما / جایزه ساخارف نرگس محمدی/ شهردار تهران / زمان اتحاد
گذری بر ادبیات ایرانزمین 40
ادامه  مروری بر آثار دکتر پاریزی : علل سقوط امپراطوری  ساسانیان و جنگ  قادسیه
گذری بر ادبیات ایرانزمین 39

پژوهشی در آثار استاد باستانی  پاریزی / داستان زنان محمد و عشق ماریه

جنگ بهرام چوبینه و خسرو پرویز   
گذری بر ادبیات ایرانزمین 38

معرفی دکتر باستانی پاریزی / تظاهرات  خوزستان و آتش سوزی عمدی / 

سیاست یعنی  زندگی
گذری بر ادبیات ایرانزمین 37

انتخاب مایکل پمپئو/شعر یاغی از دکتر هوشنگ شفا

اقتصاد مقاومتی  یا اقتصاد دزدان / بحران زیست محیطی ایران 

گذری بر ادبیات ایرانزمین 36
برنامه  نوروزی : نوروز باستانی  خجسته باد /سنگ خارای ایران / یادی از زندانیان سیاسی / پیامهای نوروزی  نورزی
گذری بر ادبیات ایرانزمین 49
به مناسبت 18 تیر - سفر روحانی به اروپا
گذری بر ادبیات ایرانزمین 48
شاهنامه : هویت ملی  ما ایرانیان 
گذری بر ادبیات ایرانزمین 47
تظاهرات تهران - تجاوز به دختران در بلوچستان
گذری بر ادبیات ایرانزمین 46
تحریم های افتصادی امریکا / قسمت دوم تجاوز به محارم در ایران وکودک آزاری
گذری بر ادبیات ایرانزمین 45
تحریم سپاه پاسداران و زندان اوین/ قسمت اول بحث تجاوزبه محارم و آزار جنسی
گذری بر ادبیات ایرانزمین 44
سیاست  خارجی جدید امریکا /خروج کمپانی های بزرگ از ایران / اشعار مختلف
گذری بر ادبیات ایرانزمین 43
اوحدی مراغهای / جنگ با خرافات و شعر سیمین / ماه رمضان و قطع تلگرام
گذری بر ادبیات ایرانزمین 56 گذری بر ادبیات ایرانزمین 55 گذری بر ادبیات ایرانزمین 54 گذری بر ادبیات ایرانزمین 53 گذری بر ادبیات ایرانزمین 52 گذری بر ادبیات ایرانزمین 51 گذری بر ادبیات ایرانزمین 50
معضل  تعارف و آبروداری
  گذری بر ادبیات ایرانزمین 62 گذری بر ادبیات ایرانزمین 61 گذری بر ادبیات ایرانزمین 60 گذری بر ادبیات ایرانزمین 59 گذری بر ادبیات ایرانزمین 58 گذری بر ادبیات ایرانزمین 57